აპარატურა გაყიდვა/გაქირავებაფასები     კატალოგი    

ლაზერი L-2    ლაზერი BL-2    ლაზ განათება 1    ლაზ განათება 2    ლაზერი RL-20

ლაზერი GL-70    ლაზერი RL-50    ლაზერი GL-90    ლაზერი GL-80    ლაზერი RL-30

ლაზერი GL-20    ლაზერი BL-10G    ლაზერი BL-9G    ლაზერი BL-80G    ლაზერი RL-60

ლაზერი RL-70    ლაზერი RL-80    ლაზერი GL-30    ლაზერი GL-10    ლაზერი BL-70Gბოლის აპარატი 1    ბოლის აპარატი 2    ბოლის აპარატი 3    ბოლის აპარატი 4    ბოლის აპარატი 5

ბოლის სითხე    ფერადი ბოლი    მძიმე ბოლი

სტრობი, ციმციმა    სტრობი1 ციმციმა    სტრობი2 ციმციმა    სტრობი3 ციმციმა

ბუშტების აპარატი   ბუშტები ორმაგი    ბუშტების სითხე1   ბუშტების სითხე2

ცეცხლის ეფექტი    ცეცხლი    თოვლი 1    თოვლი 2    კონფეტიფორმები